20 de juny 2012

Europa amb els ciutadans

Europa amb els ciutadans (2007-2013) Decisió n.1904/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell. L'objectiu del programa "Societat civil a Europa" és el suport estructural a les organitzacions europees d'invstigació sobre política pública, a les organitzacions europees de la societat civil i el suport a projectes iniciats per organitzacions de la societat civil a nivell local, regional o nacional. El programa "Junts amb Europa" fomenta actes de gran visibilitat, commemoració de fets històrics , manifestacions artístiques, premis etc., estudis i eines d'informació i difusió. El programa "Memòria històrica activa d'Europa" per a la protecció de llocs històrics i arxius documentals. "Convocatoria de propuestas 2011. Programa Europa con los ciudadanos (2007-2013). Ejecución de las acciones del programa: Ciudadanos activos con Europa, una sociedad civil activa en Europa y Memoria histórica activa de Europa. Acción 1. Medida 1.1. Encuentros de ciudadanos en el marco del hermanamiento de ciudades (fechas límite: 1 de febrero 1 de junio y 1 de septiembre de 2012). Acción 1. Medida 1.2. Creación de redes temáticas entre ciudades hermanadas (fechas límite: 1 de febrero y 1 de septiembre de 2012). Acción 1. Medida 2.1. Proyectos de ciudadanos (fecha límite: 1 de junio de 2012). Acción 1. Medida 2.2. Medidas de apoyo (fecha límite: 1 de junio de 2012). Acción 2. Medidas 1 y 2. Apoyo estructural para organizaciones europeas de investigación sobre política pública (grupos de reflexión) y para organizaciones europeas de la sociedad civil (fecha límite: 15 de octubre de 2012). Acción 2. Medida 3. Apoyo a proyectos iniciados por organizaciones de la sociedad civil (fecha límite: 1 de febrero de 2012). Acción 4 . Memoria histórica activa de Europa (fecha límite: 1 de junio de 2012)"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada